Spring til indhold

Plastik i kredsløb ●

Plastloop

Genplast er stærkt engageret i konceptet Plastloop og spiller en aktiv rolle i håndteringen af plastaffald. Vi ser en stor værdi i at genanvende plastikaffald for at skabe et mere bæredygtigt samfund og en cirkulær økonomi. 

Vores dedikation til denne service er en integreret del af vores virksomhedsfilosofi. Når vi modtager plastikaffald, går vi langt for at sikre, at det ikke blot bliver bortskaffet, men i stedet bliver transformeret til nye og innovative produkter og materialer. 

Vi bruger avancerede teknologier og processer til at genanvende plastikken på en effektiv og miljøvenlig måde. Vores team af eksperter og specialister arbejder med omhyggelighed og præcision for at sikre, at genanvendelsesprocessen er optimal. 

Efter plastikken er blevet klargjort til nyt brug, sørger vi for at det bliver leveret tilbage til en producent, som kan genbruge det genoplivet plastik.

Ved at opbygge et plastloop-system etablerer vi en cirkulær økonomi, hvor plastikaffaldet bliver en værdifuld ressource i stedet for at ende som affald.

Det genanvendte plastmateriale kan bruges i produktionen af nye produkter og materialer, hvilket reducerer behovet for at udvinde og producere nyt plastik.

Køb af plastaffald

Hos Genplast er vi specialiserede i at genanvende plastik og skabe en bæredygtig kredsløbsøkonomi. Vi tilbyder opkøb af dit plastik, hvor vi ikke kun køber dit plastik, men også anvender vores avancerede teknologier til at transformere det til nyt, brugbart plastmateriale. Vores proces begynder med at modtage dit plastikaffald, uanset om det er i form af produkter, emballage eller industriel affald. Vi anvender en kombination af mekanisk og kemisk genanvendelse for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. 

 

Gennem vores højteknologiske mekaniske sorteringsmetoder adskiller vi forskellige typer plastik og fjerner forurenende elementer som papir, metal og organisk materiale. Dette sikrer, at det genanvendte plastmateriale opfylder høje kvalitetsstandarder. Ved at genbruge plastikken på denne måde reducerer vi behovet for råmaterialer og mindsker belastningen på miljøet. Det nye plastmateriale kan bruges til fremstilling af en bred vifte af produkter og emballage, hvilket skaber en cirkulær økonomi, hvor plastikken kan genbruges igen og igen.