Spring til indhold

Om os ●

Genplasts Historie

Genplast blev grundlagt af Stig Nielsen i 1996. I dag fungerer Stig stadig som direktør med et hold dedikerede medarbejdere. Genplast blev grundlagt som svar på den stigende efterspørgsel efter plastgenanvendelse, behovet for en miljøvenlig håndtering af plastik var tydeligere end nogensinde. Genplast arbejde blev hurtigt bemærket og vi fik etableret stærke partnerskaber med betydningsfulde kunder, hvilket gav et solidt fundament for vores udvikling.

Vi er hos Genplast engagerede i kampen mod forurening og stræber efter at være en aktiv del af løsningen der skal sikre en grønnere fremtid.

Salg af plast ●

Mission

En af Genplasts primære tjenester er at opkøbe overskudsplast fra virksomheder, der ikke længere kan gøre brug af det. Ved at opkøbe overskudsplastik sikrer vi, at det ikke går til spilde og bliver korrekt håndteret gennem genanvendelsesprocessen. Ud over opkøb af overskudsplast tilbyder Genplast også bearbejdning af plastik, hvilket dækker over at vi kan kværne, vaske, pilletere og sortere plastik som vil lave det før ubrugelige plastikaffald til nyt genanvendeligt plastikgranulat af høj kvalitet

De moderne teknologier som bliver anvendt på Genplast fabrikken i Farsø giver mulighed for at udføre genanvendelsesprocessen effektivt. Når vi modtager plastikaffald, gennemgår det en kværmningsproces for at nedbryde det til mindre stykker, efterfulgt af en vaskning hvilket fjerner urenheder og uønskede komponenter i plastikken. Herefter vil plastikken blive sorteret alt efter farve og plasttype, og når plastikken er sorteret, laves det til granulat som er af så ren og god kvalitet at vi nu kan sælge det som nyt og rent plastik.

En vigtig del af Genplasts forretningsmodel er at sælge det genanvendte plastikgranulat tilbage til virksomheder, der har brug for råmaterialer til deres produktion. Dette bidrager til at lukke kredsløbet og reducere behovet for ny plastikproduktion. Genplast tilbyder også færdige produkter fremstillet af det genanvendte plastikgranulat, såsom emballage, kabelbånd, beholdere, møbler og andre genstande, der er velegnede til forskellige formål.

Genplast er engageret i at finde bæredygtige løsninger og skabe en positiv indvirkning på miljøet ved at reducere affaldsmængden og fremme genanvendelse af plastikmaterialer. Deres erfaring og ekspertise inden for plastikgenanvendelse har givet dem en solid viden om processerne og en forståelse for kundernes behov. De ønsker at inspirere virksomheder til at tage del i genanvendelsesprocessen og reducere deres miljømæssige fodaftryk for at fremme en cirkulær økonomi.

Vision

At være førende inden for genanvendelse af plastik og være en bæredygtig drivkraft for en grønnere verden uden forurening. Genplast stræber efter at genanvende alle former for plastik, uanset om det er blødt, hårdt eller PVC-baseret. Gennem vores engagement i genanvendelse reducerer vi mængden af plastaffald og ressourceforbrug.

Vi er specialister i produktion og levering af kværnet og pilleteret plastik til virksomheder. Ved at tilbyde genanvendte plastikmaterialer giver vi plastikken nyt liv og åbner muligheder for virksomhederne for at bruge dem som råmaterialer i deres produktion. Dette reducerer behovet for ny plastikproduktion og hjælper virksomheder med at opnå større bæredygtighed.

Vi genanvender også uønsket plastik og omdanner det til nye produkter til gavn for alle. Ved at minimere spild og ressourceforbrug skaber vi genstande som genbrugsemballage, beholdere, møbler og andre produkter fremstillet af genanvendt plastik.

Vi arbejder med fokus på genanvendelse af plastik og skabelse af nye produkter for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at bevæge os væk fra en lineær økonomi, hvor plastik bruges og bortskaffes, stræber vi efter at fremme en cirkulær økonomi, hvor plastik genanvendes og genbruges. Dette reducerer belastningen på miljøet og ressourcerne og skaber en positiv indvirkning på vores planet.

Kontakt ●

Teknologi og kapacitet

Neddeling af hård/blød plast

Vi har 7 kværne med en total kapacitet på 15 tons i timen. Vi kan håndtere alt fra kasserede emner til støbeklumper med mere end 1000 kg.

Plastsortering

Vi er specialiseret i at håndtere alle former for plasttyper i alle farver med undtagelse af sort . Vores sorteringsanlæg har en kapacitet på 300-1200 kg. i timen.

Laboratorie

Vores test laboratorie giver os mulighed for at gennemføre MFR, test af massefylde, strækstyrke, slagstyrke, hårdhed, fyldstof, samt tilbyde prøvebrik og udarbejdelse af datablade.

Agglomerering

Hos Genplast tilbyder vi agglomerering af folieplast med en kapacitet på 500 kg. i timen.

Ekstrudering

Vores 4 ekstruderer har en kapacitet på 1750 kg. i timen og kan behandle alle termoplastiske materialer. Vi tilbyder brugerdefineret produkter ift. farve og MFR.

Mikronisering

Vi specialisere os i mikronisering af plastik med en kapacitet på 500 kg. i timen. Vores mikroniseringsteknologi giver os mulighed for at opnå partikelstørrelser fra 300 til 1000 my (mikrometer).

Vaskning

Vi tilbyder manuel og mekanisk vask af hårde plastfraktioner med en mekanisk kapacitet på 1500 kg. i timen.

0
Kg. I timen