Spring til indhold

Cases ●

Fra affald til ressourcer: Vores succes med plastikgenanvendelse

Vi er fast overbeviste om, at genanvendelse af plastik er essentielt i kampen mod plastforurening og for at opbygge en mere bæredygtig fremtid. Her er nogle eksempler på vores konkrete initiativer, der viser vores ihærdige indsats for at genanvende plastik og skabe positive miljømæssige resultater. Disse cases illustrerer vores dybe engagement i at omdanne plastaffald til værdifulde ressourcer og bevare vores planet for kommende generationer.

Cases ●

Cirklulær Møbeldesign

Small Revolution:
Hos Genplast er vores engagement i bæredygtig produktion af afgørende betydning for os. Vi stræber efter at minimere spild og udnytte ressourcerne på en effektiv måde. Det er netop derfor, at vi har etableret et samarbejde med Small Revolution. Small Revolution er en anerkendt møbelproducent, der specialiserer sig i at skabe møbler af høj kvalitet, herunder stole, skamler, vaser og andre produkter, der udelukkende er fremstillet af 100% genanvendeligt plastik.

Disse møbler er omhyggeligt designet med fokus på funktionalitet og æstetik for at skabe en harmonisk integration med forskellige miljøer, såsom stuebordet, sommerterrassen eller endda skabe en indbydende atmosfære i varmen under vinterkulden.

I vores samarbejde med Small Revolution påtager vi os ansvaret for at gennemføre en omfattende proces, der omfatter vask, rensning og genoplivning af brugt plastik. Som en producent af møbler anvender Small Revolution genanvendt plastikaffald, som vi behandler og transformerer til nye og rene plastikmaterialer. Disse materialer leveres derefter tilbage til Small Revolution, hvor de får nyt liv og anvendes til fremstilling af deres produkter.
Vores rolle er afgørende i denne proces, da vi sikrer, at det anvendte plastik gennemgår en grundig vask og rensning, hvilket fjerner urenheder og forbereder det til genbrug. Ved at udføre denne omhyggelige behandling af plastikmaterialerne sikrer vi, at de opfylder de nødvendige standarder for kvalitet og renhed, inden de sendes tilbage til Small Revolution.
Gennem vores samarbejde med Small Revolution er vi med til at bidrage til cirkulær økonomi og bæredygtig udnyttelse af plastikmaterialer. Ved at genoplive og genanvende det brugte plastik støtter vi en reduktion af affaldsmængden og fremmer en mere ansvarlig og ressourceeffektiv produktion.
Vi er stolte over vores rolle som bidragsyder til Small Revolutions vision om at skabe produkter af høj kvalitet ved hjælp af genanvendt plastik. Sammen stræber vi efter at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Transformering af Overskydende Emballage til Kabelbånd

En del af landets mejerier har sat sig et ambitiøst mål om at reducere deres CO2-udledning, og vi er stolte af at være en del af deres indsats for at opnå dette mål. Som en ansvarlig partner har vi taget initiativ til at hjælpe mejerier rundt i landet med at reducere deres miljøpåvirkning ved at genanvende noget af det overskydende plastik fra deres emballageproduktion.

En af de udfordringer, vi står over for, er genanvendelsen af mejeriernes emballage til oste, da plastikken er multilagret og derfor mere kompleks at håndtere. Trods disse udfordringer har vi hos Genplast udviklet avancerede teknologier og processer, der giver os mulighed for at genanvende det spildte plastik og omdanne det til nye nyttige produkter.

Ved at genanvende det overskydende plastik fra mejeriernes emballageproduktion er vi med til at mindske mængden af affald og reducere behovet for ny produktion af plastik. Vi har specialiseret os i genanvendelse og bruger avancerede teknikker til at sortere, rense og forarbejde plastikken, så den kan omdannes til nye kabelbånd.
Udover at hjælpe med at opnå målet om en bæredygtig produktion har det også nogle andre fordele.
Det hjælper med at reducere forbruget af råmaterialer og energi, og det mindsker også belastningen på miljøet ved at reducere mængden af plastaffald, der ender i lossepladser eller havmiljøet.

Vi er glade for at samarbejde med disse mejerier og bidrage til deres bæredygtighedsstrategi. Ved at genanvende deres overskydende plastikressourcer hjælper vi ikke kun med at opfylde deres miljømæssige mål, men vi er også med til at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at genbruge og genanvende plastikressourcer på en effektiv og ansvarlig måde.

Genanvendelse af plastaffald i fiskeindustrien

Hos Genplast samarbejder vi med forskellige producenter indenfor udstyr til fiskeindustrien. Vores samarbejdspartnere er engageret i at opnå bærdygtig produktion og udvikling, og som samarbejdspartner er vi stolte over at kunne levere bæredygtige produktionsråvarer til producenterne.

I vores samarbejde fokuserer vi på genanvendelse af plastikmaterialerne, der anvendes i producenternes fiskeplatforme og net. Genplast påtager sig ansvaret for at håndtere og genanvende plastaffaldet fra disse platforme og net. Vores omhyggelige procedurer indebærer kværning af plastikken og transformationen til nyttige produkter, der bevarer deres oprindelige formål. Ved at omdanne plastaffaldet til genanvendt plastik af høj kvalitet bidrager vi aktivt til at mindske belastningen på miljøet og reducere behovet for ny produktion af plastmateriale.

I vores tætte samarbejde med disse virksomheder sikrer vi, at genanvendelsesprocessen opretholder de højeste standarder for kvalitet, holdbarhed og funktionalitet. Vi stræber efter at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer genbruges og bevarer deres værdi. Ved at fokusere på de oprindelige plastikplatforme og net sikrer vi, at disse materialer ikke blot ender som affald, men i stedet bliver genanvendt og får nyt liv.

Sammen er vi stolte over at være en del af fiskeindustriens mission om at bevare havets ressourcer og skabe en mere bæredygtig fremtid for fiskeriindustrien. Genplasts bidrag til at genanvende plastaffaldet fra fiskeindustriens platforme og net er et vigtigt skridt mod at bevare vores havmiljøer og sikre en bæredygtig fremtid for fødevareproduktionen. Vi ser frem til fortsat samarbejde og skabe positive forandringer i vores indsats for cirkulær økonomi.

Mejeri-genanvendelse

Hos Genplast har vi etableret samarbejder med flere mejerier rundt omkring i landet for at håndtere genanvendelsen af deres brugte dunke og flasker. Vores primære opgave er at indsamle disse brugte plastikbeholdere fra mejerierne efter deres brug i produktionen af mejeriprodukter.

Når vi har indsamlet de brugte dunke, flasker og folie, går vi i gang med en proces, der indebærer vask, rengøring og nedbrydning af plastikken. Først og fremmest gennemgår plastikbeholderne en grundig vask for at fjerne eventuelle spor af mejeriprodukter, kemikalier og andre forurenende stoffer. Dette sikrer, at plastikken er ren og egnet til genanvendelse.
Herefter begynder nedbrydningsprocessen, hvor plastikken bliver omdannet til små stykker eller granulat. Dette kan gøres ved mekanisk genanvendelse, hvor plastikken knuses og smeltes ned for at danne nye råmaterialer.

Når plastikken er blevet nedbrudt og forarbejdet, kan vi begynde at forme det til nye produkter. I tilfældet med dunke og flasker kan vi bruge det genanvendte plastmateriale til at producere nye dunke og flasker. Disse produkter gennemgår en kvalitetskontrol proces for at sikre, at de opfylder de nødvendige standarder og er egnet til brug i mejeriproduktionen igen.
Ved at samarbejde med mejerierne og genanvende deres brugte dunke og flasker bidrager vi til at reducere mængden af affald og fremme bæredygtighed. Genanvendelsen af plastik hjælper med at mindske behovet for at producere nyt plastik og reducerer dermed belastningen på miljøet. Samtidig giver det os mulighed for at skabe nye produkter og forlænge levetiden af plastikmaterialer.